اگر در سیاهچاله بیفتیم چه اتفاقی برای ما می افتد؟
 

با نزدیك شدن شما به مركز سیاهچاله نیروی گرانش بیشتر وبیشتر می شود ،بنا براین پاهایتان نسبت به سرتان تحت تا ثیر نیروی گرانش بیشتری قرار می گیرند،بنابراین احساس كشیدگی می كنید.

فرض كنید سوار بر فضا پیمای خود به طرف سیاهچاله ای كه میلیون برابر خورشید جرم دارد و در مركز كهكشان ما قرار دارد، حركت می كنید. (واقعا جای بحث دارد كه آیا در مركز كهكشان ما سیاهچاله وجود داشته باشد، فرض كنید چنین چیزی باشد.)

● در فاصله بسیار دوری از سیاهچاله موشك خود را خاموش كنید. چه اتفاقی می‌افتد؟

اوایل شما هیچ نیروی گرانشی احساس نمی كنید، ز یرا در حال سقوط آزاد هستید. همه اعضای بدن شما و فضاپیما به طور یكسانی كشیده می شوند. به خاطر همین احساس بی وزنی می كنید. (این واقعا همان چیزی است كه برای فضانوردان در مدار زمین اتفاق می افتد. حتی اگر نیروی گرانش فضانورد را به طرف زمین بكشد، هیچ نیروی گرانشی احساس نمی كند. زیرا همه چیز به طور یكسانی كشیده می شود). همچنان كه به مركز سیاهچاله نزدیك می شوید احساس نیروی گرانش كشندی می كنید. فرض كنید كه پا های شما نسبت به سرتان به مركز سیاهچاله نزدیكتر باشند. با نزدیك شدن شما به مركز سیاهچاله نیروی گرانش بیشتر و بیشتر می شود، بنابراین پاهایتان نسبت به سرتان تحت تاثیر نیروی گرانش بیشتری قرار می گیرند، بنابراین احساس كشیدگی می كنید. (این همان نیروی كشندی است و شبیه همان نیرویی است كه باعث جزر و مد روی كره زمین می شود). همچنان كه به مركز نزدیك و نزدیكتر می شوید این نیرو قوی و قوی تر می شود، و سر انجام باعث پاره شدن بدن شما می شود. برای سیاهچاله های بزرگی مانند این سیاهچاله ای كه در آن افتاده اید، نیروی كشندی تا حدود ششصد هزار كیلومتر (km۶۰۰۰۰۰)دورتر از مركز آن قابل توجه نیست.

اگر در سیاهچاله كوچكتری می افتادید، مثلا سیاهچاله ای كه جرم آن در حدود جرم خورشید است، در شش هزاركیلومتری (km۶۰۰۰) مركز سیاهچاله ،نیروی جزر ومدی شما را تحت تاثیر قرار می دهد، و خیلی قبل از آنكه از افق سیاهچاله عبور كنید، بدن شما را پاره می كند. (به خاطر همین سیاهچاله بزرگی را فرض كردیم ، چون می خواستیم حد اقل تا زمانی كه به داخل سیاهچاله وارد شوید زنده بمانید).

شما در زمان سقوط چه چیزی را مشاهده می كنید؟ با كمال تعجب چیز خاصی نمی بینید. تصویر اشیای دور ممكن است به دلایل ناشناسی كج شوند، چون گرانش سیاهچاله نور را به طرف خود می كشد؛ این درون سیاهچاله اتفاق می افتد. هنگامی كه شما از پیرامون سیاهچاله عبور می كنید تصویر اشیاء خارجی را می بینید، زیرا نور اشیاء خارجی هنوز به شما می رسد. هیچ كس از بیرون نمی تواند شما را ببیند، زیرا نور پراكنده از شما نمی تواند از گرانش سیاهچاله بگریزد.

● این سفر شما چقدر طول می كشد؟

بستگی دارد كه از كجا (چقدر دورتر) شروع كرده باشید. فرض كنید در حال سكون از جایی شروع كنید كه ده برابر شعاع سیاهچاله باشد. پس برای سیاهچاله ای كه میلیون برابر خورشید جرم دارد، حدود هشت دقیقه طول می كشد تا به آنجا برسید. بعد از آنكه این فاصله را پیمودید، فقط هفت ثانیه طول می كشد كه شما با نقطه تكین برخورد كنید. این زمان بستگی به اندازه سیاهچاله دارد. بنابراین اگر در سیاهچاله كوچكتری بیفتید زمان مرگ شما زودتر فرا می رسد. بعد از آنكه از افق سیاهچاله عبور كردید در هفت ثانیه باقیمانده ممكن است وحشت كنید و ناامیدانه تمام تلاش خود را بكنید و موشك خود را روشن كنید تا از این نقطه تكین دور شوید. متا سفانه، بی فایده است چون نقطه تكین جلوی شما قرار دارد و هیچ راهی برای دور شدن از آن وجود ندارد. در حقیقت به سختی می توانید موشكتان را روشن كنید و به زودی با نقطه تكین برخورد می كنید. تجربه خوبی است به شرطی كه برگردید و از ادامه مسافرت لذت ببرید