چرا حرکت ماهواره ها از شمال به جنوب است؟
 

زیرا هر یک دور چرخش این ماهواره ها به دور زمین حدود ۱.۵ ساعت طول می‌کشد و در طول این مدت ماهواره یک نوار مشخص از سطح زمین را پوشش می‌دهد و از آنجایی که در طول این مدت زمین هم در حال چرخش است در ۱.۵ ساعت دوم یک نوار دیگر از زمین را پوشش می‌دهد، در نتیجه در هر ۱۶ ساعت یک مجموعه کامل عکس از کره زمین گرفته می‌شود. از آنجایی که ماهواره‌های جاسوسی باید همه زمین را زیر نظر داشته باشند آنها را از شمال به جنوب می‌فرستند. نکته جالب توجهی که وجود دارد این است که اگر ۲۰ هزار کیلومتر از سطح زمین بالا برویم به مکانی می‌رسیم که از آنجا هر دور چرخش حول زمین دقیقآ ۲۴ ساعت طول می‌کشد و همانطور که می‌دانیم در عرض این ۲۴ ساعت زمین هم یک دور به دور خودش می چرخد به همین دلیل از آن مکان همواره یک نقطه از زمین را می‌بینیم و بر این اساس همه ماهواره‌های مخابراتی را آنجا قرار می‌دهند. این ماهواره‌های مخابراتی ۳ عدد هستند که در فضا ۱۲۰ درجه با یکدیگر فاصله دارند و کل زمین را پوشش می‌دهند. (البته تعداد شرکت‌های فرستنده این ماهواره‌ها زیاد است و هر یک از این شرکت‌ها از ۳ ماهواره استفاده می‌کنند